ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») καθορίζουν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την επίσκεψή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά, δεδομένου ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας από σας αποτελεί τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους Όρους αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

1. Τροποποίηση

Η Philcon AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, επεξεργαστεί, διαγράψει ή αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, και οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν τροποποιήσεις, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, αναφέροντας στην αρχή των Όρων Χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκαν οι όροι για τελευταία φορά. Η χρήση της ιστοσελίδας αφού έχει αναρτηθεί τροποποίηση, αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας και συναίνεση σας στους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η Philcon AE σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα πατώντας εδώ.

3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία βίντεο και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Αυτά τα στοιχεία δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν για εμπορική χρήση ή διανομή, ούτε επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να επανατοποθετηθούν σε άλλες ιστοσελίδες. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αντιγράψετε ή να εκτυπώσετε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας για την προσωπική χρήση σας μόνο. Κανένα δικαίωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα της κάθε λήψης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή της χρήση της Ιστοσελίδας.

4. Τα εμπορικά σήματα. Όλα τα προϊόντα και τα σήματα, εμπορικά και υπηρεσιών, τα συνθήματα τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα της BasicNet S.P.A., των προμηθευτών ή και συνεργατών της εταιρείας, ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να παραποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της BasicNet S.P.A. ή του/της εκάστοτε δικαιούχου του σήματος. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το όνομα, το λογότυπο, ή το εμπορικό σήμα.

5. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους σχετικά με το World Wide Web, το Διαδίκτυο, ή άλλες πηγές πληροφοριών. Η χρήση των ιστοσελίδων τρίτων είναι εξ ολοκλήρου δική σας ευθύνη. Με την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, αναγνωρίζετε ότι οι εν λόγω άλλες ιστοσελίδες ή τοποθεσίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συνδέσμους που βρέθηκαν σε αυτές τις ιστοσελίδες, ή για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από σας. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνσή σας, και δεν έχουμε εγκρίνει, ελέγξει ή επαληθεύσει οποιαδήποτε πληροφορία ή προγράμματα που βρίσκονται στους χώρους αυτούς.

6. Υπερ-συνδέσεις. Δεν έχετε το δικαίωμα (ούτε θα προσφέρετε πρόσβαση σε άλλους) να δημιουργήσετε συνδέσμους από τις δικές σας ιστοσελίδες στην Ιστοσελίδα (είτε με hypertext linking, deep linking, framing, toggling ή με άλλο τρόπο), χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας, την οποία ενδέχεται να χορηγήσουμε ή να αρνηθούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

7. Πνευματικά δικαιώματα και καταγγελίες για παραβάση πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.1. Πολιτική παράβασης. Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και όλοι οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. Τυχόν ανάρτηση παράνομου υλικού στην Ιστοσελίδα μπορεί να αφαιρεθεί ή να αναιρεθεί σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Η επανειλημμένη παραβίαση της Ιστοσελίδας από ένα χρήστη μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να οδηγήσει σε διακοπή της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα.

8. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Philcon AE και τις θυγατρικές της, και κάθε ένα από τα αντίστοιχα στελέχη της, διευθυντές, υπαλλήλους, ανεξάρτητους προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους, πράκτορες και γενικά πρστηθέντες της (στο εξής μεμονωμένα και από κοινού, «τα αποζημιούμενα μέρη"), από και έναντι οιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, εξόδων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο που τυχόν αναρτήσετε, αποθηκεύσετε ή άλλως μεταδόσετε στην ή μέσω της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε συνεισφορών) ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε πραγματικής ή απειλούμενης αγωγής, απαίτησης ή αξίωσης εναντίον των Αποζημιούμενων μερών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις συνεισφορές, την συμπεριφορά σας, την παραβίαση των παρόντων Όρων ή οποιωνδήποτε άλλων όρων της Philcon AE, ή πολιτικές ή συμφωνίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του οποιοσδήποτε τρίτου.

9. Παραίτηση. Εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό στους παρόντες όρους ή στην παρούσα Iστοσελίδα, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτής, παρέχονται «ως έχουν». Η Philcon AE δεν εγγυάται ότι η χρήση, ή η λειτουργία της Ιστοσελίδας, ή τμήματός της ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με αυτήν θα είναι αδιάλειπτη, ή χωρίς σφάλματα, ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο διακομιστής δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Παρ' όλο που η Philcon A.E. προσπαθεί να προσφέρει τρέχουσες, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τυχόν χρήση των πληροφοριών της Ιστοσελίδας.

10. Τρόπος χρήσης. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους, παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου ή απόρρητου περιεχομένου, ή περιεχομένου που δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί με βάση τη νομοθεσία ή τυχόν σύμβαση.

11. Περιορισμός Ευθύνης. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αναγνωρίζετε ότι : (1) η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη (2) αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, και, (3) η Philcon ΑΕ δεν θα είνει υπεύθυνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, απώλειας κερδών ή/και απώλειας ή ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία, είτε η υποτιθέμενη ζημία βασίζεται σε σύμβαση, βλάβη, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ακόμη και αν η Philcon A.E., είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Η Philcon AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ή να αναστείλει ή να τερματίσει την χρήση σας με οποιονδήποτε τρόπο, ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και δεν θα είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο για πιθανές συνέπειες αυτών των τροποποιήσεων.

12. Επιλογή νομοθεσίας και φόρουμ. Η ιστοσελίδα ελέγχεται και λειτουργεί από την Philcon AE στα γραφεία της στο Χαλάνδρι, Αθήνα, και οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μπορεί να ασκηθεί μόνο ενώπιον των Ελληνικών αρμοδίων δικαστηρίων, που έχει δικαιοδοσία επί του θέματος, και εσείς συναινείτε αμετάκλητα ότι το εν λόγω δικαστήριο έχει δικαιοδοσία προσωπική πάνω σας και παραιτείστε από οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με τη δικαιοδοσία αυτή.

13. Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων βρεθεί να είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, θα αποκοπεί από το υπόλοιπο αυτών των Όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι.

14. Πλήρης συμφωνία. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Philcon AE σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση της Ιστοσελίδας, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις που δεν ενσωματώνονται στο παρόν.

15. Τερματισμός. Εκτός αν προβλέπεται αντίθετα σε αυτούς τους Όρους ή στην Ιστοσελίδα, η Philcon AE διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την άδεια χρήσης σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, και να εμποδίσει ή να αποτρέψει μελλοντικά την πρόσβασή σας και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλη ιστοσελίδα λειτουργεί από την Philcon AE.

16. Επικοινωνήστε μαζί μας. Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Ιστοσελίδα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς μέσω: (I) e-mail στο info@sebago.gr , (ii) τηλεφώνου στο 210 6895081-2, ή εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση με το μήνυμά σας:
Philcon A.E., Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, Αθήνα.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε σε τυχόν e-mail σας ή επιστολή σας το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και το μήνυμα σας.